Sezyum Elementi, Özellikleri, Bulunduğu ve Kullanıldığı Yerler Hakkında Bilgi

Sezyum Elementi
Sezyum Elementi

SEZYUM

Potasyuma ben­zeyen alkali metal. (Simgesi Cs olan kim­yasal element.)

ÖZELLİKLERİ

Atom numarası : 55

Atom kütlesi : 132,905

Özgül kütlesi : 1,9 g/cm3

Erime sıcaklığı : 28,4 °C

Kaynama sıcaklığı: 671,4 °C

Yükseltgenme derecesi : +1

Elektron biçimlenmesi: [2-8-18-18) 5s25p6,6s1

İzotopları (kütle sayısı) : 125-145

Kararlı izotopu : 133 (% 100)

 

Bunsen ile Kirchhoff’un 1861’de tayf çözümlemesi yardımıyla ru­bidyumla aynı anda buldukları sezyum, tüm doğal elementlerin en elektropozitifi olan, uçuk sarı renkte, yumuşak bir me­taldir. Kolayca yükseltgenir, soğukta suyu ayrıştırarak hidrojen ve yakıcı bir hidrok­sit olan sezini (CsOH; sezyum hidroksit) verir. Tuzları potasyum tuzlarıyla eş yapılıdır.

NEREDE BULUNUR?

Kimi maden sularında, lepidolitte, trifilinde, Elbe adasında çıkarılan polusitte az miktarda bulunur. Sezyum, eritilmiş klorürünün vakum altında kalsiyumla ayrıştırılması ve elde edilen ham metalin da­mıtılması yoluyla hazırlanabilir.

NEREDE KULLANILIR?

Kimi fotosellerin yapımında kullanılır.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları