rüzgar enerjisi hakkında bilgi

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar  enerjisi günümüzde pek fazla yararlanılan bir enerji çeşidi değildir. Rüzgârın esiş gücünden elde edilen bu enerji çeşidi  eski çağlarda uzun süre insanlara yararlı olmuştur. Rüzgar enerjisine verilecek en basit örnekler yel değirmenleri ve yelkenli gemilerdir. Yelkenli gemiler sadece spor ve eğlence için kullanılmakla birlikte , yel değirmenleri hala çalışmalarım sürdürmektedirler. Bu enerjiden yararlanılma sistemi şöyledir.

Rüzgar belli aralıklarla belli yönlerden esmektedir. Esen rüzgar, yel değirmeninin pervanelerini ya da bir geminin yelkenlerini iter: İtince ha­reket sağlanır. Dolayısıyla bir enerji elde edilmiş olur.

Bugün Hollanda’da yaklaşık 20 bin Amerika Birleşik Devletlerinde ise 150 bin yel değirmeni bulunmaktadır. Buradan Anlaşılıyor ki| yel değirmen­leri hala dünya Özerinde varlığını ko­rumaktadır.

Rüzgar enerjisi sadece yel değirmenleri ve yelkenli gemiler ola­rak düşünülmemelidir. Başka Kul­lanım alanları da vardır. Aynı yel değirmeni sistemiyle çalışan jeneratörler vardır. Örneğin bu jeneratörlerden ayrıca elektrik enerjiside elde edilebilir. Bu jeneratörlerin çalışmasistemi şöyledir.

Rüzgar pervaneleri döndürür. Pervanelerin miline bağlı olan jeneratör dönmeye başlar. Böylece jeneratörden elektrik akımı elde edilir.

Buna benzer birçok yararlanma yöntemleri hâla geçerliliğini korumak­tadır, Özellikle düzenli esen rüzgarların bulunduğu ülkeler , çok daha ekonomik olan rüzgar enerjisin­den bir hayli yararlanmaktadır. Bunlar arasında Kuzey Avrupa ülkeleri ile Sovyetler Birliği başta gelmektedir.

Ülkemizde de rüzgar enerjisi hala kullanılmaktadır Anadolu’nun bir çok kentinde yel değirmenleri bulunmakta ve tahıl bu değirmenlerde una dönüşmektedir.

kaynak:Genel Kültür Ansiklopedisi -Milliyet Yayınları 1991