roman nedir romanın özellikleri nelerdir

ROMAN

Roman, edebiyatta bir tür anlatı (tahkiye) tekniğine dayalı, insan ve toplum sorunlarını düşsel planda başka kişilere ileten, genellikle düzyazıyla (nesir) yaratılan, matbaanın gelişimiy­le basılıp yayılması kolaylaşan en yay­gın edebiyat türü.

  • Öyküden (hikâye) ayrılığı; izlenimlere değil sorunlara yaslanması,
  • Belli bir zaman akışını iz­lemesi (süreç), bireysel değil toplum­sal, tekil değil çoğul, gözleme ve araştırıya dayalı, okurlarınca paylaşılan (bizcelik), çok boyutlu (hem konular genişliğiyle, hem anlatının sürekliliğiyle), en büyük anlatı türü olmasıdır.

Sözcüğün anlamı Roma’dan gelir. Romalıların ele geçirdiği topraklardaki yerli diller, uzun kültürel etkiler sonu­cunda Latincenin doğal baskısı altında kimlik değiştirip yeni bir bileşime ulaşmıştır. Böylece İtalya’dan başlaya­rak Fransa, İber Yarımadası (İspanya, Portekiz), Belçika’nın ve İsviçre’nin birer bölümü, Romanya ve Güney Amerika’da İspanyolca ile Portekizcenin yeni gelişimiyle oluşan yeni diller Roman Dilleri diye ikiye ayrılır.

Kili­se dili olan yüksek Latince’nin seçkin­ler sınıfının edebiyatına hizmet etmesi yanı sıra halk konuşma dilinin yarattı­ğı ilk öykülere (hikâye) bu yüzden ro­man denir ve düzyasıyla (nesir) oluşan bir anlatı (tahkiye: hikâye etme) çeşitli, bir sürè sonra bütün benzerlerini aşan teknik olanaklarla (matbaa) en kolay yayılan tür niteliğini kazanır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998