pisagorun hayatı hakkında bilgi

Pitagor ya da Pythagoras

( M.Ö. 580 – M.Ö. 500 )

Eski Yunan filozo­fu ve matematikçisi (Sisam Adası İ.Ö. 580-Güney İtalya/Kroton yaklaşık ÎÖ 500). Yaşamı üstüne çok az bilgi var­dır. Aristoteles bile, Pisagor ‘un çok Pisagorascı görüşten söz eder. Pisagor ‘un görüşünde belirgin bir biçim­de rastlanan Orphik anlayışla bu anla­yışa bağlı olan ruhun dönüşümü görü­şünü Pherekydes’ten öğrendiği sanılır.

Yeni-Plâtoncu felsefe tarihçilerinden Lamblikhos’un belirttiğine göre, Pisagor ‘un n görüşü ve yaşama biçimiyle doğunun ünlü bilgelerinde Buda’nın görüş ve yaşama biçimi büyük koşut­luk gösterir. Bu da Fenike-Mısır ve Bali’e geziler yaptığı, oralardaki bilim­le din ve dünya görüşü anlayışlarından etkilendiği yolundaki söylentiyle bir­leştirilir.

Pisagor ‘un Güney İtalya’ daki Kroton Kenti’ne yerleşmesi İ.Ö. 560 dolaylarına rastlar. Yaşamı üstüne bilgilerin çok az olmasına karşın, Pisagor  için şunlar söylenebilir: Pisagorascı görüşün aritmetiğe daya­nan ilk temellerini atmış ve zaman za­man politik etkinlikleri de olan bu bü­yük hareketi başlatmıştır. Pisagor ‘un felsefesi üstüne söylenecek her şey Pisagorascı felsefe içinde onunla bü­tünleşmiş olarak yer alır