osman hamdi bey ve müzecilik hakkında bilgi

osman hamdi bey ve müzecilik
Türkiye’de müzecilik, XIX. yy.ın ortala¬rında başlar. Tophanei Âmire müşiri Damat Ahmed Fethi Paşa, eski silâhları toplayarak, Mecmuai Eslihai Atika ve Mecmuai Asarı Atrka adiyle, İstanbul’da Aya İrini (Sainte Irène) Kilisesi’nde depoladı. Böylece ilk müze kuruldu. Arkeolojik kazılarda bulunan eserlerle bir müze açmak fikri ise, Tanzimat devri devlet adamlarından Âli Paşa’nın sadrazamlığı zamanında ortaya atıldı ve ilk Müzei Hümayun ‘kurularak müdürlüğüne M. Gold getirildi. 1876’da müze müdürlüğüne M. Dethier’in getirilmesiyle, Fatih devri mimari eserlerinden Çinili köşk onarıldı ve burada, Aya İrini’deki Askeri Müze’den ayrı olarak bir Arkeoloji Müzesi açıldı. 1881’de M. Dethier ölünce yerine ilk türk müzecisi ressam Osman Hamdi Bey atandı.Bu tarihten sonra da türk müzeciliğinde yeni bir dönem başladı. Yeni bir Asarı Atilka Nizamnamesi hazırlanarak 1883’te yürürlüğe kondu. Osman Hamdi Bey, Osmanlı ülkesinde o güne kadar bilinmeyen tarihi merkezlerde kazılar yaptı. Adıyaman yakınlarındaki Nemrut dağı kazılarını yürüttü. 1887’de Sayda yakınlarında yaptığı kazılardan çıkan eserleri İstanbul’a getirdi. Müzede yer sıkıntısı başladığından Çinili köşk’ün karşısında, bugün Arkeoloji Müzesi olan yeni müze binasını yaptırttı ve arkeolojik buluntuları bu binada toplayarak 1891’de ziyarete açtı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Analdolu’da yapılan sürekli kazılar sonucu pek çok eser derlenerek bu binada sergilendi ve müze binası ek yapılarla daha da büyütüldü. M910’da Osman Hamdi Bey’in ölümü üzerine, kardeşi Halil Ethem (Eldem) müze müdürlüğüne getirildi u dönemde, Anadolu’daki Didima,
kaynak : Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi-1974 KAYNAK KİTAPLAR