Ondalık Kesri Bulan Alim Gıyasettin Cemşit Hakkında Kısa Bilgi

GIYASETTİN CEMŞİT

Gıyasettin Cemşit
Gıyasettin Cemşit

Tam adı Cemşit Bin Mesut El-Kasi (Gıyasettin), Türk matematikçi ve gökbilimci (Kaşan ?- Semerkand 1437).

Karakoyunlu sultanı İskender’in hizmetinde bulundu (1416). Timur’un torunu Uluğ Bey, hoca­sı Kadızade Rumi’nin tavsiyesiyle onu Semerkand’da kurduğu gözlemevinin yöne­ticiliğine getirdi (1420).

Uluğ Bey’e sun­duğu El Miftâh ül-Hisâb (1427) adlı kitabında, sonraki yüzyıllarda başka bilginle­rin yararlandıkları kök alma yollarını anlattı. Risale fi muhit-daire adlı kitabında on yedi ondalık rakamla pi sayısını doğ­ru olarak hesapladı.

Uluğ Bey’in adıyla anılan astronomi cetvellerinin (zeyç) ha­zırlanmasına yardım etti.

Gökbilim dışın­da hekimlikle de uğraştı.

On kadar yapı­tından en önemlileri:

  • Er-Risâlet ül -kemaliyye (Süllem üs-sema adıyla da bi­linir),
  • Risâle fi istihraci ceybi deracetin vahide’ dir.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları