nuri iyem hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

Nuri iyem

 

Ressam (İstanbul 1915). İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne (bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniver­sitesi) girdi; Nazmi Ziya Güran, Hik­met Onat, İbrahim Çallı ve Leopold Levy’nin atölyelerinde eğitim gördük­ten sonra birincilikle okulu bitirdi (1937). Giresun’da resim öğretmenliği yaptı, İstanbul’da Akademi’nin yeni açılan Yüksek Resim Bölümüne girdi; Leopold Levy’nin atölyesinde çalıştı. Kurucularından olduğu Yeniler Grubu’nun ilk sergisine katıldı (1941). İlk sergilerinde çoğunlukla liman resimle­ri ürettikleri için bir süre sonra Liman Ressamları adıyla da anılmaya başla­dılar. 1946’dan başlayarak her yıl İs­tanbul’da kişisel sergiler, açmaktadır. 1950’den soma soyut resme yöneldi, 1966’dan sonraysa anlatımcı portrelere ağırlık verdi. Mimarlık kurgu (tektoni) üzerine oturttuğu izlenimi uyandıran eserlerinde yalın çizgiler ve renklerle insan-doğa ilişkisini yerel özellikleri öne çıkararak ele alır; portrelerinde umutsuzluk, acı gibi duygulan işleme­sine karşın figürleri boyun eğmiş de­ğil, tersine çektiklerinden gurur duyarcasına bir gizemcilik içindedir. Yeniler Grubu’nun dağılmasından (1951) son­ra, Türk Ressamlar Derneği’ne üye ol­du. Yurt içinde açtığı çok sayıda kişi­sel serginin yanı sıra Hollanda’daki Türk Ressamları sergisine (1947), Pa­ris (1946), Venedik (1956), Sao Paulo (1957) sergilerine katıldı. 1988 Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’ nü aldı. 18 Haziran 2005 tarihinde vefat etti.

 

Başlıca eserleri:

 

 • Akademi’den(1937),
 • Nalbant (.1944),
 • Natürmort-kilim motifleri (1946),
 • Halk Şairi (1946),
 • Orkestra (1947)
 • kadın (1976),
 • Çeş­me Başı (1979),
 • Aile (1979),
 • Çiçek­li Figür (1979),
 • Bir Kadın Bir Erkek (1979),
 • Şile’deki Evim (1979),
 • Tü­kenmeyen Çilenle Anlatabilmek Seni (1979),
 • Ana Şefkati (1980),
 • Evler, Duvar resimleri; Dekoratif Pano (Emlak Kredi Bankası Alsancak Şube­si İzmir, 1950),
 • Soyut Düzenlemeler (İstanbul Belediye Sarayı iç duvarla­rında, 1960, 1961),
 • Soyut Düzenleme (Türkiye Petrolleri A.O. Gölbaşı Gazi­nosu, Ankara 1970),
 • Soyut Düzenleme (Ulus Çarşısı iç duvarlarında, An­kara, 1970)
 • Dekoratif Pano (Mola Oteli, Ankara, 1971).
 • 1976-1982 arası düzenli sergilerinde Anadolu kadın portreleri, gecekondu ve gurbetçilik yaşamıyla Şile görünümleri önde gelir.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998