necip fazıl kısakürek hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905 – 1983)

(1904-1983), şair ve yazar. İlk­öğretimini Amerikan ve Fransız kolejlerinde yaptı. Bahriye Mektebi’nde okudu, istanbul -E- debiyat Fakültesi Felsefe Bölü- mü’ne girdiyse (1922) de bitiri nieden ayrıldı, ilk şiirlerini Yeni Mecmua’da. yayımladı (1923) Paris’ten de Sorbonne’daki öğieniniini yarıda bırakarak döndü, istanbul ve Ankara’da çeşitli bankalarda çalıştı (1926-1939). Bu dönemde onyedi sayı çıkan Ağaç’ adli edebiyat dergisini çıkardı. DTCFnde, Ankara Dev­let Konservatuarı’nda, GSA’da öğretmenlik! yaptı (1939-1943). Memurluktan ayrılarak yazarlık ve gazetecilikle uğraştı. Büyük Doğu dergisini çıkardı (1943). Çeşitli gazetelerde fıkra ya­zarlığı yaptı. 1945’den soma ürünlerinde siyasal, dinsel içerik ağırlık kazandı. Sabırtaşı (1940) adlı oyunu 1947 CHP piyes Ya­rışmasında birincilik kazandı. Nam-ı Diğer Parmaksız Salih (1949) adlı oyunu daha sonra iki kez filme alındı. Şiirlerinde in­sanın iç dünyasını, varoluş sorunlarını araştırdı. Bireyin tut­kuya yaran duyarlılıklarını, işle­di. Tasavvufi» bir mistisizmle duygu ve düşünce bilişimini amaçladı. Oyun ve öykülerinde de şiirine koşut, dramatik yapısı sağlam, metafizik > sorunların, kuruntu,’ korku temalarının iş­lendiği ürünler verdi. Büyük Do­ğu dergisinde 1945 sonrasında yayımladığı kimi yazılar nede* niyle birçok kez yargılanıp hü­küm giyen Kısakürek, 1980’de» Kültür Bakanlığı Büyük ödü- lü’nü, 1981’de İman ve İslâm At­lası adlı yapıtıyla Milli Kültür Vakfı Kültür Armağanı’nı kazan­dı.

Başlıca eserleri:

Örüm­cek Aği (1925)

Kaldırımlar  (1928)

Ben ve Ötesi (1932)

Çile (1962)

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları