necil kazım akses hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Necil Kâzım Akses

Besteci (İstan­bul 1908). Müzik eğitimine ilkokul yaşlarında başlayarak keman ve viyo­lonsel eğitimi gördü. Darülelhan’da Cemal Reşit Rey’den armoni dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra (1926) Avusturya Devlet Müzik ve Görsel Sa­natlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Joseph Max ve Kleinecke’nin öğrenci­si olduğu bu kurumun komposizyon bölümünü bitirdi (1931). Prag Devlet Konservatuarı’nın İleri Kompozisyon Bölümü’nde besteci Josef Sulk ve Alo­is Haba’nın öğrencisi oldu (1932- 1934). Türkiye’ye dönüşünde Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne öğretmen olarak atandı (1934). Paul Hindemith ile Devlet Konservatuarını kurma ha­zırlıklarına- katıldı. Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüğü (1948), Gü­zel Sanatlar Genel Müdürlüğü (1949), Bern ve Bonn Kültür Ateşeliği (1955), Ankara Devlet Operası Müdürlüğü (1971) görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı olarak onurlandırıldı (1971). Emekli olduktan sonra uzman olarak Devlet Konservatuvarı’na komposiz­yon öğretmen atandı. Çeşitli nişanlarla onurlandırılan Necil Kâzım Akses, Klasik Türk Müziği ve halk müziği motiflerini çok sesli müzik tekniğiyle yeniden işleyen ve besteleyen Turk Beşleri’ndendir. Itri’nin Neva-kârı Üs­tüne Scherzo (1948), Bir Divandan Gazel (1976) gibi bestelerinde bu eği­lim daha belirgindir.

Başlıca eserleri:

 • Prelüd ve fügler (1929),
 • Beş piyano parçası (1930),
 • Piyano Sonatı (1930),
 • Flüt-piyano so­natı (1933),
 • Mete (bir perdelik opera, 1934),
 • Çiftetelli (orkestra için senfo­nik dans, 1934),
 • Minyatürler (1936),
 • Çok seslendirilmiş türküler (1936),
 • Sophokles’in Kral Oidipus oyunu için müzik (1936),
 • Julius Caesar için mü­zik (1936),
 • Konservatuvar marşı (ko­ro ve orkestra için U. Cemal Erkin ile birlikte, 1940),
 • Ankara Kalesi (senfo­nik şiir, 1942), Yaylı çalgılar için üçlü(1945), Yaylı çalgılar için dörtlü(1946),
 • Eşliksiz çoksesli koro kompo­zisyonları (1947),
 • Timur (opera, ta­mamlanamadı, 1956),
 • On piyano par­çası (1946),
 • On Türkü (eşliksiz karma koro için, 1964),
 • Portreler (1965),
 • Senfoni (No. 1, 1966),
 • Konçerto (1969),
 • Yaylı çalgılar için dörtlü “Ağıt Kuartet” (1971)!)
 • Cumhuriyet’in 50. yıl marşı (1973),
 • Sesleniş (1973),
 • Senfonik destan (1973),
 • Sololar geçi­di (Timur operasından, 1974),
 • Şiirlerle müzik (1975),
 • Bir divandan gazel (1976),
 • Viyola, konçertosu (1977),
 • Yaylı çalgılar orkestrası için senfoni
 • Yaylı çalgılar için dörtlü
 • 3. senfoni (1970-1980),’
 • İdil (Solo viyolonsel ve orkestra için.Barış için savaş (senfonik şiir,İstanbul’a gönül veren ozanlar (çoksesli koro için, 1983),
 • 4. Senfoni (1983),
 • Atatürk Diyor ki (1988)

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998