namaz hakkında bilgi

NAMAZ

Namaz, Müslümanların günde beş kez, dua ederek ve yere kapanarak ger­çekleştirdikleri Tanrı’ya ibadet biçimi. Farsça bir sözcük olan namazın Arapçası salat’tır. Namaz, Kuran’daki ayet­lerden bazılarının okunmasıyla gerçek­leştirilir. Yalnız Müslümanlara özgü bir ibadet biçimidir. Namaz, Hz. Muhammed’in göğe çıkışı olan Miraç ge­cesi farz kılındı (27 Recep 619). Na­mazın İslâmlığın şartlarından biri ol­duğunu belirten birçok ayet vardır. Hz. Muhammed bir hadisinde; “Beş vakit namazı Allah kullarına farz kılmıştır” demektedir. Namazda okunacak dualar ve rekât sayısı bellidir. Namaz günün beş vaktinde kılınır. Bunlar:

  • Sabah na­mazı iki farz, iki sünnet olmak üzere dört rekât
  • Öğle namazı dört farz, altı sünnet olmak üzere 10 rekât
  • İkindi namazı dört farz, dört sünnet olmak üzere sekiz rekât
  • Akşam namazı üç farz, iki sünnet olmak üzere beş rekât
  • Yatsı namazı dört farz, dokuz sünnet olmak üzere on üç rekâttır.

Böylece birgün boyunca Müslümanlar kırk rekât namaz kılarlar. Bu namazların yanı sı­ra cuma namazı, bayram namazı, cena­ze namazı gibi kadınların kılmayıp yalnız erkeklerin kıldığı namazlar var­dır. Hz. Muhammed’in yaşadığı dö­nemde kılınmayan teravih namazı, Ömer’in halife olmasından sonra kılın­maya başlandı. Teravih namazı Rama­zan ayı süresince yatsı namazından sonra kılınan yirmi rekâtlık bir namaz­dır. Namaz kılmanın birçok kuralı var­dır.

Önce eli, yüzü ve ayaklan yıka­mak olan abdest alınır. Daha sonra te­miz bir alanda Kâbe’nin bulunduğu yön olan kıbleye dönülerek namaza durulur. Güneşin doğuşu sırasında, gü­neş tam tepedeyken ve güneş batarken namaz kılınması yasaktır. Namazın herhangi bir nedenle zamanında kılınmayıp başka bir zamana bırakılmasına kaza namazı adı verilir. Kaza namazı için belirli bir zaman yoksa da ilk kılı­nacak namazdan önce kılınması gere­kir.

Erkekler namaza niyet ettikten sonra ellerinin başparmaklarının ku­lak memelerine kadar kaldırırlar. Ka­dınlar ise ellerini omuzlarına kadar kaldırarak göğüslerine koyarlar. Oku­nan dualardan sonra rükû denilen eğil­me gerçekleştirilir. Bundan sonra seci­de adı verilen yere kapanmaya sıra ge­lir. Ayağa kalktıktan soma hangi vak­tin namazı kılmıyorsa o vaktin ilk rekâtı tamamlanmış olur. Aynı işlem­ler yinelenerek ilgili vaktin rekât adedi yerine getirilir.

Namaz kılabilmek için başta Fatiha Sûresi ve en az beş sûreyi ezbere bilmek gerekir. Namazın kılın­ması için başta sağlık olmak üzere or­taya çıkabilecek her türlü engel için kolaylıklar vardır. Örneğin abdest al­mak için su olmayan bir ortamda elleri temiz toprağa sürerek alınan bir tür abdestle (teyemmüm) namaz kılınabilir. Ayakta duramayacak kadar hasta olan­lar oturarak, oturamayacak kadar hasta olanlar da yatarak namaz kılabilirler. Namaz, Müslüman olmak için gerekli olan beş koşuldan biridir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998