milli bayramlar hakkında bilgi

Milli Bayramlar

Hemen her ulusun tarihinde bağımsızlık ilanı, büyük bir devrim,’bir savaşın sona ermesi gibi önemli günler vardır. Türkiye’de;

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününde Cumhu­riyet Bayramı,

Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanıldığı 30 Ağustos’ta ise Zafer Bay­ramı kutlanır.

Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıktığı gün olan-19 Mayıs’ta kutlanan Ata­türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan’da kutlanan Ulusal Egemenlik ve Ço­cuk Bayramı Türkiye’nin öbür ulusal bayram­larıdır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyadaki tek resmi çocuk bayramıdır.

Gü­nümüzde pek çok ülkeden çağrılı çocuğun ka­tılımıyla kutlanan bu bayramda çeşitli şenlik­ler düzenlenir. Dünya çocuklarının kaynaş­ması, aralarında dostluk ve kardeşlik ilişkile­rinin kurulması, gelişmesi açısından bu bayra­mın anlam ve önemi büyüktür.

kaynak:Temel Britannica -Temel Eğitim ve kültür Ansiklopedisi-ANA YAYINCILIK