meddah ve meddahın özellikleri hakkında bilgi

Meddah  nedir

Meddah, hikayesini anlatırken canlandırma ve benzetme öğelerinden yararlanır. Anlattığı öykünün konusuyla ilişkili olarak çeşitli etnik gruplardan kişi­lerin, değişik yaştaki ve tipteki insanların, hayvanların, makinelerin ve doğa olaylarının taklitlerini yapar.

  • Elinde bir değnek’ ve omzunda büyükçe bir mendil vardır.
  • Değneğini yere vurarak izleyicilerin dikka­tini üzerine toplar, oyunun başlayacağını bildirir.
  • Değneği tüfek, süpürge at vb. ye­rine aksesuar olarak da kullanır.
  • Mendil­le çeşitli etnik grupların ve değişik mes­lekten kişilerin giyimlerini, başlıklarını taklit eder, kadın taklidi sırasında başörtüsü ola­rak kullanır.
  • Mendilin bir işlevi de değişik sesler çıkarmada yardımcı olmasıdır.
  • Meddah, öyküden çıkarılacak öğreneği vurguladıktan sonra kalıp sözlerle öykü­nün sorumluluğunu kaynağına bırakıp özür diler; gelecek öykünün adını, anlatı­lacağı yeri ve zamanını belirterek gösteri­ye son verir.

Evliya Çelebi İstanbul ve Anadolu’daki meddahları anlatmakta, İstanbul’da bunların sayısının 80, Bursa’da 75 olduğunu, Malatya’da gezinti yerlerinde de gösteri yaptıklarını yazmaktadır. Bu konuda bilgi veren yabancı kaynaklar da vardır. Bun­lardan birinin XVIII. yy’da meddahların öy­kü anlatmak yanında resmi haber kayna­ğı gibi devletçe alınan kararları aktardıklarını ve bir tür gazete işlevi gördüklerini belirtmesi ilginçtir. Bu bilgi daha sonraki başka kaynaklar ve tanıklarca da doğru­lanmıştır. Örneğin Moltke’nin Türkiye’de­ki durumlar ve olaylar üzerine mektuplar (1960) adıyla türkçeye çevrilen yapıtında, bundan söz edilmektedir.
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları