Marmara Bölgesinin Dağları, Ovaları, Akarsuları ve Gölleri

Marmara Bölgesi Fiziki Haritası
Marmara Bölgesi Fiziki Haritası

Marmara Bölgesinin Dağları, Ovaları, Akarsuları ve Gölleri

Marmara bölgesinde yeryüzü şekilleri Anadolu kesiminde özellikle doğu-batı doğrultulu çukur alan­lar (körfez, ova, göl alanları) ile birbi­rinden ayrılmış orta yükseklikte dağlar dikkati çeker:
Çatalca – Kocaeli tepelik yayla alanı, güneydeki Samanlı dağların­dan İzmit körfezi – Adapazarı ovası ve Sapanca golüyle ayrılır. Gemlik körfezi – İznik gölü – Pamukova çukur alanlarının güneyinde ise Mudanya – Katırlı dağları yükselir. Bunların gerisinde Manyas ve Ulubat gölleri – Bursa – İnegöl ovaları da­ha güneydeki İçbatı Anadolu’nun kena­rını boylar ve Uludağ 2 543 m’ye yükse­lir. Batıda Biga yöresinde de Kaz dağı 1 774 m’ye varır. Trakya kesiminde ise Ergene havzasının oluşturduğu büyük çanak kuzeydoğuda Istranca (Yıldız), gü­neyde de Ganos ve Kozu dağlarıyla sınır­lanır.

Marmara bölgesinin başlıca akarsuları Karadeniz’e (Sakarya’nın çığırı), Mar­mara denizine (Susurlu), ya da Ege de­nizine (Meriç’in Trakya topraklarındaki başlıca kolu Ergene) dökülür. Kış ve ilk­bahar aylarında kabaran bu akarsular yaz sonuna doğru fakirleşirler. Başlıca göller de Güney Marmara bölümünde yer alır: Manyas (Kuş gölü), Ulubat gölü, İz­nik gölü, Sapanca gölü gibi. Ayrıca dar alanlı yalı gölleri de vardır (Terkos, Kü­çük ve Büyük Çekmece gölleri, Meriç ağ­zında Gala gölü). Bu göllerin sulan tat­lıdır.

kaynak:Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi-1974 KAYNAK KİTAPLAR