louis pasteur hayatı ve buluşları hakkında bilgi

 

Louis Pasteur

Louis Pasteur, Fransız kimyacısı ve biyoloğu (Dole 1822-Paris-Marnes- la Coquette 1895). 1843’te Ecole Nor­male Superieur’e girdi. 1846’da üçün­cülükle bitirdi, ertesi yıl fizik ve kimya dalında doktorasnıı verdi. 1848 sonla­rında Strabourg’da yardımcı kimya profesörlüğüne getirildi. 1852’de pro­fesör oldu. 1854’de Lille Fen Fakültesi’nde kimya profesörlüğünü ve fakülte dekanlığım üstlendi. Buradaki araştır­maları onu mayalanma konusunu ince­lemeye yöneltti. 1857-1863 arasında süt, alkol, tereyağı, vb ürünlerindeki mayalanmalarla ilgili yazılarında ma­yalanmanın bir mikroorganizmaya bağlı olduğunu ve her mayalanmanın kendine özgü bir mayası bulunduğunu kanıtladı, oksijene gereksinim duyma­yan mikroorganizmaların varlığını bul­du, kendinden türeme kuramının ger­çeği yansıtmadığını açıkladı. 1862’de şaraptaki bozulmayı, sirkenin oluşu­munu incelemeye girişti adıyla anılan konserve tekniğini (pastörizasyon) buldu. 1865’te hastalık yapıcı mikroor­ganizmalar üzerine eğildi. ipekböceği hastalıklarından karabatan ve sütleğen üzerinde incelemeler yaparak bu has­talıkların gelişmesinde koşullarının et­kisini saptadı.

1867’da bilimsel araştır­malar için yeterli zaman kalmaması yüzünden okul yöneticiliğinden ayrıl­dı, Sorbonne’da kimya profesörlüğüne atandı. Şarbon, tavuk kolerası ve ku­duz gibi bakteri ve virüslerden kay­naklanan hastalıklarla bağışıklık me­kanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalıştı, şarbon hastalığına şarbon bakterisinin neden olduğunu ka­nıtladı. 1879’da şarbon aşısını boldu. 1885’te kuduz bir hayvanca ışınlan in­sana uygulanabilecek bir aşıyı üretme­yi başardı. 1888’de adına kurulan ens­titünün yöneticiliğine getirildi. Kuram­sal ve uygulamalı çalışmalarıyla stereokimyanın öncülüğünü yaptı, bakteri­yoloji ve bağışıklıkbilimin önde gelen kuramcıları arasında yer aldı.l862’de Fransız Bilimler Akademisi, 1869’da Rumford, 1874’te Copley madalyaları, 1867’de Uluslararası Paris Sergisi’nin büyük ödül madalyasıyla ödüllendiri­lirken, bir yandan da para ödülleri de verildi.

İnsanlık tarihine yaptığı katkılarla adı­nı tarihe yazdıran en büyük bilim adamlarından biri olan Pasteur, 1895’te öldüğünde devlet töreni ile Notre Da­me Kilisesi’ne gömüldü. Fransızlar, ulusal kahramanlarını bir yıl sonra Pasteur Enstitüsü’nde yaptırdıkları anıtsal mezarına taşıdılar.

Başlıca eserleri,

  • Etudes sur le vin. Ses maladies, causes qui les provoquent. Procèdes nouveaux pour le conserver et pour li vieillir (Şarap Üzerine İnce­lemeler. Şarap Hastalıkları ve Neden­leri. Şarabı Bozulmadan Saklamak ve Dinlendirmek İçin Yeni Yöntemler) 1866,
  • Etudes sur le vinaigre, sa fabri­cation, ses maladies, moyens de les prévenir (Sirke Üzerine İncelemeler, Sirke Yapımı, Hastalıkları ve Önleme Yolları), 1868
  • Etudes sur la maladie des vers a soire (İpekböceği Hastalık­ları Üzerine İncelemeler), 2 cilt ,1870. Etudes sur la biere (Bira Üzerine İn­celemeler) 1876.

                                                                                                                   Louis Pasteur buluşu

 

Pastörizasyon yöntemi

 

Pastörizasyon, sıvı besinlerde bulunan mikrop florasını kısmen yok etmek amacıyla sıvı maddeleri kısa sü­rede yüksek sıcaklıktan geçirme işle­mi. Pastörizasyonunun temel amacı, sıvı besinlerde bulunan ve bu besinle­rin bozulmasına yol açan sıradan ve her zaman görülen mikropların büyük bir bölümünü yok ederek bu besinleri uzun süre saklayabilmektir. Pastöri­zasyonun ikinci amacı, sıvı besinlerle insanlara bulaşabilecek hastalık yapan tifo, verem, koli basilleri gibi etmen­lerin yok edilmesidir. Pastörizasyonda ulaşılan sıcaklık, her zaman sıvıların kaynama derecesinden aşağıdadır. Çünkü kaynama derecesinden yüksek bir sıcaklık, pastörize edilen sıvı be­sinlerin fiziksel yapısında ya da kim­yasal bileşiminde, özellikle vitamin ve proteinler açımdan kayıplara yol aça­bilir. Ayrıca bu besinlerin rengini, ta­dını, kokusunu bozup değiştirebilir. Mikropların tümü pastörizasyonla yok edilemez. Yüksek ısıya dayanıklı mik­ropların çoğu, özelikle sporlular, tüm pastörizasyon yöntemlerine karşı di­rençlidirler, ancak sterilizasyonla yok edilebilirler. Pastörizasyon yöntemleri özellikle süt endüstrisinde kullanılır.


İlk kuduz aşısı

Günümüzde, kuduz ilk kez 1881 yılında Pasteur ta­rafından başlatılan Calmette tarafından geliştirilen kuduz aşısıyla yapılmaktadır. Kuduzun canlı aşı, zayıflatılmış aşı gibi değişik türleri, vardır; Dünyada yılda yaklaşık 2000 kişi bu hastalıktan ölmektedir. Kuduz hayvanda, özellikle köpekte, üç haftadan üç aya dek süren bir kuluçka devresinden sonra şiddetli kuduz (saldır­ganlık) ve sessiz kuduz: (felçli) olarak görülür. Şiddetli kuduzda hasta köpekteki ilk belirtiler ateş, iştahsızlık, aşırı  duyarlık, havlama tonunda değişiklik ve kumaşları,: halıları yırtmadır. Saldırganlaşarak çevresindekileri ısırmaya başlar ve 4-5 gün sonra ölür. Felçli kuduza yakalanan köpek hareketsizdir. Çenelerini birleştiremediği için ısıramaz.Kuduza yakalanmış kedi ya da köpeğin sağaltımı yapılamaz.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998

Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991