Louis Braille ve Braille Alfabesi Hakkında Bilgi

Louis BrailleLouis Braille ve Braille Alfabesi Hakkında Bilgi

Fransız mucidi (Coupvray Seine-et-Marne 1809- Pa­ris 1852).

Küçük yaşta kör olduğu için 1819’da Körler Enstitüsü’ne girdi. Ay­nı okulda öğretmen olunca, öğrencile­rin dersleri kolaylıkla izlemelerini sağ­layacak olan kabarık noktalar yönte­mini (Braille Alfabesi) geliştirdi. Mü­zikte notalara da uyguladığı bu yön­tem, günümüzde de körlerin eğitimin­de kullanılır.

Braille Alfabesi

Körlerin parmak uçlarıyla hissederek okuma yazmayı öğ­renmesine yardımcı olan, kabartma noktalardan yapılmış sistem. Louis Braille ve Foucault’nun geliştirdiği bu sistem, harfleri ve noktalamaları gös­teren kabartma işaretlerden oluşur. Kabartma noktaların üçü düşey, üçü yatay olarak bir araya getirilmiştir. Sistem matematik, müzik ve stenografiye de uygulandı. Kabartma yazıyı yazmak için üstünde küçük oluklar bulunan metal bir levha, kâğıt geçiri­len bir çerçeve ve üstünde Braille Alfabesi’nin harfleriyle aynı boyutta iki üç sıra delik bulunan bir cetvel kullanılır. Braille Alfabesi yazı makinelerine de uygulandı. Dünyada tüm ülkeler Brail­le Alfabesi’nden yararlanır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998