kurbağanın başkalaşımı hakkında bilgi

Kurbağanın başkalaşımı:

Yalnızca böcekler değil örneğin kurbağa ve deniz kurbağası da başkalaşım geçirirler. İpek böceğinin  başkalaşımı bir koza içinde gerçekleşirken, kurbağalarınki açıkta, göz önünde oluşur.

İribaş olarak adlandırılan, kurbağa yavruları tıpkı balıklar  gibi şu içinde yaşar, beslenir ve soluk alırlar, iki üç ay geçince,  önce arka ayaklar daha sonrada   ön ayaklar, biçimlenmeye başlar.  Başla, gövde arasındaki orantı  değişir, kuyruk kısalır, iskelet oluşur, solungaçlar kaybolarak  yerine ciğerler gelişir. Kısaca bütün iç organları büyük bir S değişime uğrar.

Küçük bir iribaş yumurtadan k çıktıktan birkaç hafta sonra karada ve suda sürdüreceği yaşamına ayak uydurmaya başlar. Normal bir kurbağa görünümünü kazanması için on yıl gibi, kurbağa boyutlarında bir hayvan için uzun sayılabilecek bir sürenin geçmesi gerekir.
Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991