Kuran-ı Kerim’de Geçen Hikayeler: Hz. İbrahim

HZ. İBRAHİM (A.S)

Yukarı Mezopotamya’da yaşayan İbra­him Peygamber, Ur Kralı Nemrud’un gördüğü bir düşle kavminden doğacak çocukları öldürmek istemesinden bir mucize ile kurtulmuş, annesi onu bir mağarada doğurmuştur, İbrahim, Allh’ın sürekli ve hakim-i mutlak oldu­ğunu kabul ederek, hanif inancına gir­di (En’am, 69-76; 79-161; Nakl 120- 123).

Nemrud, İbrahim (A.S)’i cezalandır­mak üzere ateşe attırırsa da üç ya da yedi gün kalan İbrahim Peygamber’i Allah bir mucize ile kurtarır, ateşin içinden canlı olarak çıktıktan sonra,Mezopotamya’yı bırakarak Kenan İli’ne gitti, kendisine peygamberlik veril­di. Buradan Mısır’a geçen İbrahim Peygamber, Firavun’un huzuruna çıka­rıldı. Burada eşi Sara kendisine Hacer adında bir köle aldı. Bu köleden doğan İsmail Peygamber, Sara’nın kıskanma­sı üzerine, Kâbe’nin bulunduğu yere bırakıldı (İbrahim Suresi 37 vd). Daha sonra dâ Sara’dan İshak Peygamber dünyaya geldi (Hud, 69-73; Zariyat, 24-30). Daha sonra İbrahim Peygam­ber, oğlu İsmail ile birlikte zemzem suyunun çıktığı yerde Kâbe’yi kurdu. (Bakara, 127).

İslâmi inançta geniş yer tutan, oğlu İsmail’i kurban etme olayı (Saffak 100-107) Hz. Muhammed tara­fından İslâm dininin beş ana ilkesin­den biri olan Hac zamanında (Kurban Bayramı) önemli bir gelenek olarak kurala bağlandı. 175 yaşında ölen İbrahim Peygamber, Filistin’de Hebron (Halilürrahman) Kenti’nde gömüldü.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998