kral yolu hakkında bilgi

KRAL YOLU

İran’dan başlayarak Irak topraklarından geçip Türkiye’ye ulaşan en eski, en zengin ve en sürekli ticaret yolu. Başlangıçta yalnız İran’ın Susa Kenti ile Türkiye’nin Sardes (Sart harabeleri-İzmir) Kenti’ni birbirine bağlardı. Adını Herodotos vermiştir. 2.250 km uzunlukta ve her 25 km’de bir konaklama yeri bulunurdu.

ÎÖ 547’de Perslerle Lidyalılar arasındaki savaşı kazanan Persler, boğazlara ka­dar tüm Anadolu’ya sahip oldular. Persler kendi iç yol ağlarını Hititler’in Anadolu’da bıraktığı yol ağlarıyla bir­leştirdiler. Yol ağına da Kral Yolu dendi. Yol güzergâhında şu kentler bu­lunuyordu; Persepolis, Basra, Susa, Hemedan, Arbela, Feshabur, Nizip, Amida, Malatya, Sivas, Amasya, An­kara; burada yol ikiye ayrılır, birinci yol İzmit üzerinden İstanbul’da son bulurdu. Öteki yol Yalvaç, Burdur Gö­lü, Sardesi (İzmir), Bergama, Troya, İntepe’de (Çanakkale) biterdi. Çin’den gelen yollarla birleşip gelişmesiyle sonradan İpek Yolu adım aldı.

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991