kızılay ne amaçla kurulmuştur

Kızılay ne amaçla kurulmuştur

Kızılay, savaş, deprem, yangın, salgın hastalık, su baskını gibi felâketlerden zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. Felâket anları dışında da yoksullara sü­rekli yardım eder.

İlk defa 1861 ‘de Hanri Dunaut adlı îsviçreli’nin giri­şimleriyle savaş yaralılarına yardım için kuruldu. İlk adı da Savaş Yaralılarına Yardım Komitesi idi.

Bizde Kızılay’ın kuruluşuna, 2 Haziran 1868’de bir­çok ülkeden önce başlanmışsa da Cenevre Konferansı’nda Osmanlı Hükümeti’ni temsil eden bir kimse bulunamamış, devrin yöneticileri bu işle hiç ilgilenmemişlerdi. 1868’de resmen kurulan Hilâl-i Ahmer (Kızılay), Serdarı Ekrem Ömer Paşa korumasında, Dr. Marko Paşa başkanlığında bulunuyordu. Bu kurul bir doktor, sağlık uzmanları toplulu­ğu olmakla birlikte, on hanımın da yardımcı görev alması Türk kadınının çok eskilere dayanan özverisine canlı bir ör­nektir.

1868’de ilk kurulan yardım derneği Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Derneği adanı taşıyordu. 1877 Ağustos ayında Sadrazam Hüsnü Paşa yardımıyla ilk Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti resmen kuruldu.

Savaştan sonra (1877) Hilal-i Ahmer’Ie kimse ilgi­lenmedi, derneğin yardım etkinlikleri günden güne azaldı.

1809’da Birinci Meşrutiyet’in ilânından sonra Hilâl-i Ahmer’in de yeniden düzene sokulması düşünüldü. Dernek resmen kurulduktan sonra ilk kongresi 7 Nisan 1901 ‘de İs­tanbul’da yapıldı. Hilâl-i Ahmer 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yararlı bir dernek olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetten sonra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti daha da geliştirildi. Atatürk, 28 Nisan 1935’de Hilâl-i Ahmer adını “Kızılay” olarak değiştirdi. 1935 yılında İstanbul’da Haseki Hastanesine bağlı olarak Kızılay Hemşire Okulu açıldı.

Kızılay’ın çeşitli sağlık kurumlarından başka bir de “kan programı” vardır. Kurulan kan merkezleri, son yıllarda çok iyi işler duruma gelmiştir. Bugün Kızılay’a bağlı 110- 140 bin arasında insana kan sağlayan, yurdumuzun kan ih­tiyacının % 80, %’90’ını karşılayan kan merkezleri vardır. Bu merkepler bilimsel çalışmalar yapmakta, birçok kan ürünleri elde edilmektedir.

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK