Kısa Devre Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

Bir dev­renin, normalde gerilimleri farklı iki ya da daha çok noktası arasında, çok düşük bir direnç ya da empedans aracılığıyla, iste­meden ya da isteyerek kurulan bağlantı; bu bağlantıdan kaynaklanan ve ciddi teh­likeler doğurabilen arıza (akımın kesilme­si, yangın vb.)

Uçları arasındaki gerilim V ve direnci R olan bir iletkende sarf edilen güç, Joule yasasına göre V2/R bağıntısıyla belirtilir; görüldüğü gibi, R çok küçük ise güç çok büyük olacaktır.

Buna ilişkin enerji sarfiyatı iletkende erimeye ve buharlaşmaya yol açan bir ısınma oluştu­rur ve bu da, çok ciddi tehlikeler doğura­bilen kazalara (yangın, malzemenin tahri­bi vb.) neden olur. Sanayide kısa devrenin bu zararlı etkilerine karşı, kısa devre olan bölümü enerji kaynağından otomatik ola­rak ayıran sigortalar ya da disjonktörler kul­lanılır.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları