Kanın Vücutta Dolaşımı Hakkında Bilgi

KANIN VÜCUTTA DOLAŞIMI

kanın vücutta dolaşımı
Kanın Vücutta Dolaşımı

Kan Dolaşımı. İnsan organizmasında­ki kanın vücutta dolaşımı. İki tür kan dolaşımı vardır;

  1. BÜYÜK KAN DOLAŞIMI

Sol karıncıktan başlar. Sol karıncık kasılıp içindeki temiz kanı ortaya pompalar. Aorta ve ondan kaynakla­nan pek çok yan ve uç dal, bu kanın dokular düzeyindeki kılcal damarlara ulaşmasını sağlar. Kılcal damarlar dü­zeyinde dokuyla temiz kan arasında madde alışverişi gerçekleştikten sonra, kan kılcalları terk edip toplardamarlara girer. Toplardamarlardaki kan halk arasında “pis kan” olarak bilinir. Vü­cuttaki tüm toplardamarlar, sonunda “Vena kava süperior” ya da “Vena ka­va inferior”a boşalırlar. Vücudum tüm toplardamar kanının toplayan bu iki büyük toplardamar sonunda kalbin sağ kulakçık demlen odacığına açılır. Böylece büyük kan dolaşımı tamamlanmış olur.

  1. KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI

Kalbin sağ ka­rıncık vetrikül denilen odacığıyla sol kulakçık denilen adacığı arasında ger­çekleşir. Büyük dolaşımdan, vena kavalar yoluyla sağ kulakçığa taşınmış olan kan, sağ kulakçığın kasılmasıyla sağ karıncığa pompalanır. Böylece pis kan sağ karıncığa girerek, küçük dola­şım sistemine katılmış olur. Sağ karın­cık kasılarak içindeki pis kanı pulmoner delikten geçirerek, trunkus pulmonolise pompalar Trunkus pulmonalis, biraz yukarıda sağ ve sol akciğerlere giden iki dala ayrılır. Sağa giden dala “Sağ pulmoner arter” denir. Böylece sağ karıncıktaki pis kan, özellikle kar­bondioksit yönünden zenginleşmesi için akciğerlere ulaşmış olur. Akciğer­lere gelen kan, buradaki hava kesecik­lerinin duvarlarındaki (alveol sptumları) kılcal damarlara yayılır. Bu düzey­de akciğer hava keseciklerindeki temiz havayla kılcallardaki kan arasında bü­yük bir hızla gaz alışverişi gerçekleşir.

Kan karbondioksitini akciğer havasına verirken, ondan oksijeni alır. Böylece vücudun karbondioksitten zengin top­lardamar kanı, akciğerlerde karbondi­oksitini azaltıp oksijenden zenginleşe­rek; atardamar kanına, yani temiz kana dönüşmüş olur. Akciğerlerde atarda­mar kanı mahalline gelmiş olan kan, daha sonra pulmoner venalar denilen dört toplardamarlar aracılığıyla kalbin sol kulakçık denilen odacığına taşınır. Böylece küçük dolaşım da son bulmuş olur.

Sol kulakçık daha soma kasılıp kendisine getirilmiş olan temiz kanı sol karıncığa pompalayarak, bu kamın büyük dolaşıma katılmasını sağlar.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998