kan grupları hakkında bilgi

Kan grupları

Birçok kan grubu sistemi bu­lunmuştur. Bunlardan ilki ve “en önemlisi, Landsteiner tarafından bulunmuş olan ABO sistemidir (1900). Bu sistemde kan, alyuvarlarının;

  • A antigeni (A grubu kan),
  • B antigeni (B grubu kan)
  • hem A hem B antigeni (AB grubu kan) taşıması ya da hiç antigen içermemesi (0 grubu kan) olmak üzere sınıflandırılır.

Diğer bir önemli antigen de, Rhésus antigeni (veya bilinen adıyla Rh; faktörü)’dir: Bu faktöre sahip olan insanlar (toplumun % 84’ü) “Rh pozitif”; faktöre sahip olmayanlarsa (top­lumun geri kalan bölümü) “Rh negatif” olarak adlandırılır. Rh antigenine karşı an­tikorlar, doğal olarak oluşmazlar ve ancak bazı özel koşullarda meydana gelirler. Rh negatif olan annelerin karınlarındaki bebekler Rh pozitif olduğu tak­tirde az sayıda vakada bebeğin kanı anne kanına sızarsa; annede bu antigene karşı antikor oluşur ve daha sonraki bir gebelik; te yine Rh pozitif bir bebek, bu antikorlar­dan zarar görebilir .

kaynak:Phaidon Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi-REMZİ KİTAPEVİ