istiklal marşının kabulü hakkında bilgi

 

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ

         (12 mart)   

ANAYASA MADDE 3:

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü­tündür.

Dili Türkçe ‘dit.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ve ay yıl­dızlı al bayraktır.

Millî Marşı “İstiklâl ‘Marşındır.

Başkenti Ankara’dır.

 

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı başarıyla noktaladıktan sonra, ulusal duyguları güçlendirecek bir marş sahibi olabil­mek için, TBMM’ce bir Ulusal Marş yarışması açıldı. Yarış­mayı, Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu şiir kazandı. Bu şiir, 12 Mart 1921 fde Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal Marşı olarak kabul edildi.

 

İSTİKLAL MARŞININ YAZARI

MEHMET AKİF ERSOY

Mehmet Akif, büyük bir Türk ozanıdır. İstanbul do­ğumlu olup babası Fatih Medresesi öğretmenlerindendir. Babasından ve babasının çevresinden Arapça, Farsça ve di­nî bilgiler öğrenmiştir. Fransızca’yı da öğrendikten sonra 1894 yılında Baytar okulunu birincilikle bitirmiştir.

1908 yılında yazı ve şiir hayatına atılmıştır. Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsün­de, Hatıralar, Asım, Gölgeler adlı kitapları, daha sonradan Safahat adı altında tek kitapta yayınlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıy­la birlikte Anadolu’ya geçmiş, Atatürkçü hareketin yanında yer almıştır. Kurtuluş Savaşı’na, özellikle cami ve meydan­larda halka ettiği vaazlarla katkıda bulunmuştur. 27 Aralık 1936’da ölmüştür. Savaş yıllarında kaldığı dergâh şimdi Ankara’da müze durumuna getirilmiştir.

 

İSTİKLÂL MARŞI’NIN BESTECİSİ

 OSMAN ZEKİ ÜNGÖR

Osman Zeki Üngör, İstiklâl Marşımızın bestecisidir. Kendisi Türk ve yabancı sanatçılardan iyi derecede keman öğrenmiştir. Uzun süre müzik öğretmenliği yaptıktan sonra 1926’da Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi olmuştur.

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK