istanbul ile ilgili efsane

Kız kulesi efsanesi

Bizans döneminde Damalis ya da Arkla kulesi, İstanbul’da Sala­cak iskelesinin (Üsküdar) yakınında, ka­yalık küçük bir ada üzerinde, kurulu de­niz feneri. XII. yy.’da Manuel Komnenos tarafından, İstanbul boğazının girişini düş­man gemilerine zincirle kapayabilmek amacıyla yaptırıldığı sanılmaktadır. İstan­bul’un Mehmet II (Fatih) tarafından fethi sırasında yıkılan kule ahşap olarak yeni­lendi. Bu kule de 1719’da yandıktan son­ra, aynı yıl Nevşehirli Damat İbrahim Pa­şa, bu kez taştan olmak üzere yeniden yaptırdı. 1857’de Fenerler idaresi’ne bıra­kıldı. Daha sonra elden geçirilerek 1944’te Limanlar idaresi’nin Fenerler ve tahlisiye şefliği’ne bağlandı. 1966’da Deniz kuvvet­leri komutanlığı’nca onarılarak, Marmara  denizi’ni gözetleyebilecek, çeşitli teknik araçlarla donatıldı. Bir efsaneye göre mi­toloji kahramanı Leandros bu kulede ya­şayan Hero’ya âşıkmış ve her gece Galata’dan buraya yüzermiş; ancak bir gece fırtınaya kapılıp ölmüş (efsanenin aslı Ça­nakkale boğazında geçer). Bir başka ef­saneye göreyse Bizans imparatorlarından biri tarafından kızının yılan sokmasından öleceği kehaneti üzerine yaptırılmıştı (ben­zer bir efsane İçel’deki Kız kalesi için an­latılır). Bir öykü de halk kahramanı Battal Gazi’yle ilgilidir ve kulenin Üsküdar tek­furu tarafından kızını Battal Gazi’den sak­lamak için yaptırıldığı söylenir,
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları