isim nedir isim çeşitleri nelerdir

isim nedir

Varlıkları tanıtmak onları öteki varlıklardan ayırmak amacıyla kullanılan kelimelere isim denir. Kısacası varlıklara ad olan kelimelere isim denir. Ev masa akıl yol çocuk…

İsimler değişik özelliklerine göre gruplara ayrılır:

A) Varlıklara verilişlerine göre isimler

1.Özel isimler: Dünyada tek olan eşi benzeri bulunmayan varlıkların isimlerine özel isim denir. Özel isimler cümle içinde büyük harfle başlar ve özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ( ‘ ) belirtilir. Konya İsmet Han Duvarları Selçuklu Medresesi…
2.Cins İsimler: Aynı cinsten varlıkların ortak adına cins isim denir. Kalem ev insan kedi okul…

B) Varlıkların sayısına göre isimler


1.Tekil İsimler:
Varlıkların sayısının tek olduğunu belirten isimlerdir. Ev okul öğrenci yol…
2.Çoğul İsimler: Varlıkların sayısının birden fazla olduğunu belirten isimlerdir. Tekil isimlerin sonuna –lar / -ler çoğul ekleri getirilerek oluşur. Evler okullar çocuklar…
3.Topluluk İsmi: Biçim bakımından tekil anlam yönünden düşünüldüğünde çoğul olan isimlerdir. Topluluk isimleri parçaların birleşmesinden oluşan bütünü ifade eder. Ordu sürü millet bölük ekip okul sınıf meclis..
Topluluk isimleri ayrıca –lar / -ler ekleriyle çoğullanabilir. Okullar ordular sürüler…
Bazı isimler cümlede kullanılışlarına göre bazen tekil bazen de topluluk ismi olabilir:
Okulun bahçesinde top oynadık. (Tekil isim)
Okul bu hafta sonu geziye gidecek. (Topluluk ismi)

C) Varlıkların niteliğine göre isimler

1.Somut İsimler (Madde isimleri) : Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkların isimlerine denir. Ses hava ışık masa ev koku..
2. Soyut İsimler (Mana ismi): Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız; fakat var olduğuna inandığımız varlıkların isimlerine denir. Melek akıl özlem düşünce üzüntü…

İsimlerin Değişik Görevlerde Kullanılması:

İsimler cümlede isim sıfat zarf edat ve bağlaç görevleriyle kullanabilirler:
Problemin cevabı doğru. Doğru cevapları söyledi. Doğru konuş! Eve doğru yürüdüler.

İsimlerin Genel Özellikleri :

İsimleri diğer kelime çeşitlerinden ayıran en belirgin özellikler şunlardır:
a)İsimler isim çekim eklerini (hâl ekleri tamlama ekleri iyelik ekleri çoğul eki) alır.
b)İsimlerden yapım ekleriyle yeni kelimeler türetilebilir.
c)İsim tamlaması kurar.
d)Sıfat tamlamasında tamlanan olur.
e)Bazı fiillerle bir araya gelerek birleşik fiiller oluşturur.
f)Cümlede her türlü öğe olabilir.