Harezmi Hakkında Kısa Bilgi

HAREZMİ

Harezmi
Harezmi

Harezmî, türk şair (XIV. yy.). Yaşamı hakkında bilgi yalnızca Muhabbetname adlı mesnevisinde vardır.

Bu yapıtının 1352’de, Altın ordu devlet adamlarından Muhammet Hoca Bey’in isteğiyle ve Sir Derya (Seyhun) ırmağı boyunda yazıldı­ğı anlaşılmaktadır. Hoca efendi, Seyf Sarayi, Ali Şir Nevai gibi şairlerin ondan övgüyle söz etmesi, ününün geniş bir alana yayıl­dığını, sonraki yüzyıllara ulaştığını göste­rir. Yazarın dinsel didaktik mesnevisi Mu­habbetname harezm türkçesinin günümü­ze kalan önemli ürünlerindendir. Biri Uygur abecesiyle dört yazması bulunmuştur.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları