hak nedir

HAK NEDİR?

1. Adalete ve doğ­ruluğa saygıyı temel alan ahlak ilkesi; ada­let: Hak yerini buldu. Hakkın gereklerini yerine getirmek.

2. Bir kimseye, yasa­lara ve yönetmeliklere göre şu ya da bu biçimde hareket etmesi, şu ya da bu ayrıcalıklardan yararlanması için tanınan yet­ki, özgürlük, olanak: Oy kullanma hakkı. Bu karan temyiz etme hakkınız var.

3. Manevi olarak kişinin şu ya da bu biçim­de davranma olanağı: İstediğin gibi dü­şünebilirsin, bu senin hakkındır. Böyle ko­nuşmaya hakkınız yok. Ulusların kendi ka­derlerini belirleme hakkı.

4. Yasal oldu­ğu düşünülen bir ayrıcalık, bir unvan, bir yetki veren şey: Bu diplomanın size tanıdı­ğı haklan sonuna dek, ama doğruluktan ayrılmadan kullanın. Haklarını savunmak.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları