hacı bektaşi velinin ahlak felsefesi hakkında bilgi

Hacı Bektaş Velinin ahlak felsefesi

Hacı Bektaş Veli bütün «insanların kardeş olduğunu, dünyadan ortaklaşa ve barış içinde yararlanılması gerektiğini, vahdet-i vücut’un” gerçekliğini, irip anın Tanrısal niteliklerle donatıldığını savundu; sevgi’yi düşünce sisteminin odağına yerleştirdi. Sevgi, insanı olgunlaştırır. Tanrı’ya ulaştırır ve vahdet-i vücut’un anlamım kavratır. Dünya ateş, rüzgâr,’ toprak ve suyun sevgiyle birleştirilmesi

yoluyla Tanrı tarafından yaratıldı. Bu nedenle sevgi birleştirici uyum sağlayıcıdır. Hacı Bektaş, din ayrımcılığına karşı:: çıkar. Din, insanları birbirlerinden, ayırmak için değil, onlar ara­sında barış ve kardeşlik sağla-, mak için vardır. Bektaşilik gizli ve kapalı bir kurumdur, yalnızca tarikat Üyelerinin. bildiği sırları vardır”Eline, beline, diline sahip ol”, “her şeye malik olan, hiçbir şeye malik olmaz”, ”Tanrı’ya ibadetle değil, muhab­betle varılır” gibi ilkeler for­müle eden Bektaşilik, edebiyatın gelişmesinde de etkili oldu; nefes’ler bu anlayışa dayalı olarak! Yazıldı. Ayrıca Hatayi, Kaygusuz Abdal, Kul Himmet, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanları Hacı Bektaş Veli’den esinlendi.

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991