Göç Destanı Hakkında Kısa Bilgi

Göç Destanı
Göç Destanı

GÖÇ DESTANI

Göç destanı, Uygurların ülkelerinden başka topraklara göç etmesini konu edi­nen destan. Bir Çin kaynağında anlatılan çeşitlemeye göre Uygurların Karakurum dağı eteklerindeki eski yurtlarında Selenge ve Tola ırmakları arasındaki kutsal ağa­ca inen ışıktan beş çocuk doğdu. Bunla­rın en küçüğü Bögü Kağan büyüyünce Uygurların başına geçti. Onun soyundan 30 kağan Uygurları yönettikten sonra Yü Lun Tigin başa geçti. Oğluna bir Çin pren­sesi alan bu kağan, Çinliler’in kayalık Kutlu dağı parçalayarak ülkelerine götürmele­rine izin verdi. Bu olayın felaket getirdiği Uygurlar Turfan’a (Koço) göçmek zorun­da kaldılar.

Destanın İranlı tarihçi Cüveyni tarafından anlatılan çeşitlemesine gö­re göçten önce her yandan “göç… göç…” sesleri duyulmaya başladı. Yurtlarını bıra­karak yola koyulan Uygurlar gittikleri her yerde aynı sesleri duydular. Bişbalığ ken­tinin bulunduğu yere gelince seslerin ke­sildiğini gördüler ve buraya yerleştiler.

Destanda yer alan kutsal ışık, kutsal dağ gibi motifler eski Türk inançlarını yansıtır. Kayalık bir dağın bile yabancılara verilme­sinin felaket getireceği düşüncesi ise yurt sevgisinin belirtisidir.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları