geçmişten günümüze buzdolabının gelişimi hakkında bilgi

Geçmişten Günümüze Buzdolabı

İlk elektrikli soğutucu 1913′ te Amerika Birleşik Devletleri’ nde ortaya çıktı. Günümüzde soğutucular, kapısı bu­lunan yalıtılmış bir hacimden ve bir soğu­tucu akışkanın buharlaşmasıyla soğutucu etki yapan bir organdan oluşur. Gövdesi çoğunlukla boyalı ya da yaprak saçtan olan soğutucunun iç gövdesi plastikten (ABS) ya da metalden (işlenmiş alümin­yum ya da inox) yapılır; ısıl yalıtım poliü­retan köpüğüyle gerçekleştirilir; soğutma, küçük kamping soğutucularında kullanı­lan soğurmalı sistem yerine çoğunlukla sıkıştırmalı sistemle gerçekleştirilir. Soğutu­cunun içinde sıcaklığı -6°C’tan daha dü­şük (ya da ona eşit) olan ve içinde buz ka­bı bulunan bir bölme ile sıcaklığı +2 ila +8 °C arasında değişen, taze yiyeceklerin saklandığı bir bölme bulunur; bu böl­me yerleri değiştirilebilen raflarla ve çeşitli gözlerle (sebzelik) donatılmıştır. Sıcaklık bir termostatın kontrolünde sabit tutulur. Otomatik buz çözme ya bir saat sistemiy­le her 24 saatte bir aygıtın belirli bir süre durdurulmasıyla ya da kompresörün her duruşunda buzlan çözen bir sistemle ger­çekleştirilir; su dışarıda bulunan bir kaba akar ve burada buharlaşır.

Dondurulmuş yiyeceklerin kullanılmaya başlaması ve daha sonra evlerde derin dondurma uygulanması soğutucu-koruyucuların ve soğutucu-dondurucuların orta­ya çıkmasına neden olmuştur. Bunların her ikisi de düşük sıcaklık bölmesi hac­minin büyümesi ve sıcaklığın birinci tip ay­gıtlarda -12 ila -18 °C’a ve ikinci tip ay­gıtlarda -32 °C’a kadar düşürülmesiyle belirginleşir. Bazı soğutucu-dondurucularda, ayrıca, alt bölümde şarap ve pey­nir saklamak için sıcaklığı +10 ve 13 °C arasında tutulan bir bölme bulunur. Soğutucu-koruyucuların çalışması bir tek kompresörle, hacmi 90 l’den daha büyük olan soğutucu-dondurucunun çalışması ise iki kompresörle gerçekleştirilir. Çok bü­yük hacimli aygıtlarda soğuk hava üflene­rek soğutucu içinde sıcaklığın homojen biçimde dağılması sağlanır ve aynı za­manda buzlanma önlenir
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları