fareler ve insanlar kitap özeti

fareler ve insanlar

Fareler ve İnsanlar, adını şair Robert Burns’un bir dizesinden (Farelerle in­sanların planları en beklenmez sonuç­ları getirir çok zaman) alan roman; beden ve ruh özellikleri birbirine hiç uymayan (George, Lennie) iki göçmen işçinin aralarındaki derin dostluk sev­gisini, dayanışmalarım, ölüme kadar giden özverili davranışlarını konu edi­nir. Güzel ve yumuşak her şeyi alıp tutmak, okşayıp sevmek tutkusundaki dev yapılı Lennie, bu yüzden isteme­den genç bir kadını öldürür. Buna ben­zer nice olaydan onu korumuş olan George, bu kez linç tehlikesi karşısın­da dostunu bir kurşunla daha kolay bir ölüme gönderir.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998