Eşsesli Kelimeler Hakkında Bilgi

Eşsesli Kelimeler

Yazılışları ve okunuşları aynı, fakat anlamları farklı olan kelimelere Eşsesli Kelimeler denir. Eşsesli kelimeler kök halinde olabildikleri gibi , ek alan Eşsesli kelimeler de mevcuttur. Türk edebiyatında bu türde kelimeler şiirlerde cinaslı kafiye yapılması adına kullanılırdı. Bunu yanında günlük hayatta kullandığımız bir çok eşsesli kelime bulunmaktadır. Örnek verecek olursak;

Yüz: Sayı olarak 100 anlamında

Yüz: Yüzmek fiili anlamında

 

Ocak: Ocak ayı anlamında

Ocak:Isıtıcı ocak anlamında

 

Gül: Çiçek olarak gül

Gül: Gülmek anlamında emir ifadesi

 

Yaz: Mevsim – Yaz Mevsimi

Yaz: Yazmak anlamında emir ifadesi.

 

Kaz: Kuş türü anlamında

Kaz:Kazmak anlamında emir ifadesi

 

Türkçe’de bu şekilde bir çok örnek bulunmaktadır.