eski uygarlıkların kullandığı sayı sistemleri nelerdir hakkında bilgi

Eski Uygarlıkların Kullandığı Sayı Sistemleri

Sayıların oluşumu ve yazımı uzun bir serüvendir. Bilinen Arap rakamları sistemine gel­meden önce, sık sık başarısızlıkla sonuçlanan şaşırtıcı girişimler yapıldı. Antikçağ’da yazıcılarla muhasebecilerin tabletleri sayılar konusunda oldukça kesin bir tarih oluşturma imkânı verir. Paket halinde sayma düşüncesi oldukça erken ortaya çıktı; ancak her büyüklük için 10,100,1 000 vb gibi yeni bir simge oluş­turmak gerekti: aynı durum Mısır, Yunan veya Roma ya­zımlarında da söz konusudur. Bu gösterim biçiminin temel çıkmazı, sayıların büyümesiyle simge sayısının artmasıdır. Öte yandan, bazı uygarlıklar her düzeyde, aynı yöntemle paketler oluşturmuyordu; mesela 10’luk paketten 12’lik veya 60lık pakete geçilebiliyordu. Gerçekte günümüzdeki zaman ve açı ölçümleri bu uygulamadan kaldı. İbraniler sayılma sisteminde simge olarak alfabenin harflerini kullanıyordu. Günümüzde kullanılan sayı yazım sisteminin Hindistan’da bulunmuş olma ihtimali vardır. Bu sistemi A- raplar alarak, bugünkü haline dönüştürdüler. Bu yazımda simgelerin konumlan önemli bir yer tutar. Simge sayısı çok değildir ve her simgenin sayı içinde bulunduğu yer, bunun basamağım gösterir. Böylece, potansiyel olarak her sayı ya­zılabilir. Böyle bir sistemde bile, olmayan simgeyi göstermek için bir işaret gerekiyordu; işte, bu işaret sıfır ile belirtildi.
kaynak:Thema Larousse Tematik Ansiklopedi-Milliyet Yayınları