dolmabahçe sarayı hakkında bilgi

DOLMABAHÇE SARAYI

DOLMABAHÇE SARAYI,

İstanbul’da Boğaziçi’nin Rumeli kıyısında, Beşiktaş ve Kabataş semtleri arasında yer alan saray. Sarayın yapıldığı yerde Kanuni döneminde yapılan Cihannüma Kasrı, Bayıldım Kasrı ve İÜ. Selim Köşkü vardı. Daha sonra koy doldurulup, sırasıyla I. Ahmet, V. Mehmet, İÜ. Ahmet sarayları yapıldı. Beşiktaş Saray-ı Hümayunu adı verilen sa­rayı I. Abdülhamit, mimar Hafız Mehmet Efendi’ye yeniden yap­tırttı.

Sultan Abdülmecit bugün­kü Dolmabahçe Sarayı’nı yap­tırmak amacıyla bu sarayı yık­tırdı. Yapım işine, mimar Gara­bet ve oğlu Nikogos Balyan ta­rafından başlandı. Yapım işi 11 yıl sürdü (1842-1853). Sonuçta ortaya, aşın süslü barok ve am­pir karışımı bir yapı çıktı. Söy­lentilere göre saray 70.000.000 Fransız frangına mal oldu. Ab­dülmecit, kıyıda sarayın yanma, annesi Bezmialem Kadın Efendi adına bir cami yaptırdı. Bunu, sarayın karşısındaki muvakkithane binası ile Dolmabahçe Tiyatrosu izledi.

Dolmabahçe önündeki rıhtım 600 m. uzunluktadır. Kara tarafında sarayın, biri anayol üstünde, öbürü saat kulesine karşı iki büyük kapısı vardır. Bunlar padişaha ait saltanat kapılarıdır. Valide Sarayı’nın Kapısı, Ve­liaht Kapısı, Baltacılar Kapısı, Mutfak Kapısı, Kolluk Kapısı gibi adlarla başka kapılar da vardır. Saray bahçesinden, geniş merdivenlerle Selamlık bölümü­ne çıkılır.

Yapının ortasında, sarayın en büyük salonu olan Taht Salonu vardır. Taht salonu­nun kuzeyinde Hünkâr Dairesi, güneyinde; Selamlık, yer alır. Sarayın mabeyni, Hünkar ve Valide daireleriyle camlı köşk kısmı yaklaşık iki yüz oda ve sekiz salondan oluşur. Saray dıştan kâgir,  içten ahşap yapı­lıdır. Son yıllarda, yangına kar­şı küni önlemler alınarak, ahşap bölümler kâgire çevrilmiştir. İç süslemelerde kaymak taşı, mermer, porfir, alçı ve yaldız kullanılmış, merdivenler kristal parmaklıklarla süslenmiş, tavanlar ve duvarlar Fransız ve İtal­yan sanatçıların resimleriyle kaplanmıştır. Bu abartılmış süs­lemeler yapıya fazla yüklenilmiş bir ağırlık vermektedir. Elçiler salonunun duvarlarında Ayvazovski tarafından yapılmış Sa­bah ve Akşam adlı tablolar bu­lunmaktadır. Taht salonundaki 750. mumla aydınlanan ve dört buçuk ton ağırlığındaki kristal avize sarayın en değerli eşyalarındandır.

İngiltere kraliçesi Victoria tarafından armağan edi­len bu avizeden başka, diğer ülke hanedanlarından gelen armağanlar önemli yer tutar. Sultan Abdülaziz’in Dolmabahçe’de birçok ressamın eserini kapsayan yağlı boya resim koleksiyonu; vardır. Dolmabahçe Sarayı bu özellikleriyle bir müze saray olarak 1960’daki ona­rımdan sonra Ziyarete açıldı.

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991