divanı hikmet hakkında bilgi

Divan-ı Hikmet,

Ahmet Yesevi’nin adına bağlanan, tasavvuf konusunda, hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım biçimleriyle Türkçe yazılmış dörtlüklerden oluşan şiir kitabı. Şiirlerin tü­münün Yesevi’nin olmadığı, şeyhleri­ne duydukları saygıyla adlarım anma­dan şiir söyleyen Yesevi dervişlerinin ürünleriyle beslediği kesindir. 17. yüz­yıldan daha gerilere tarihlenen yazma­lar (henüz) ele geçmemiştir. Arada aruzla yazılmış bazı örnekler de var­dır. 1878’den sonra birkaç kez basıldı­ğı gibi dil ve tarihsel özellikleri üze­rindeki bilimsel araştırmalar da sür­mektedir. Hikmetler, Anadolu’da geli­şen dinsel tasavvuf edebiyatında ilahi­ye dönüşerek yaşamışlardır.
kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998