Dinamometre Nedir? Ne işe Yarar?

dinamometre nedir ne işe yarar

DİNAMOMETRE

Kuvvet ya da kuv­vet çiftini ölçmeye yarayan aygıt,

Dinamomet­relerin büyük bir bölümünde, ölçülecek kuvvet bir yayın gerilmesiyle dengelenir; bu yayın çok değişik biçimleri vardır: ken­di üzerine katlanmış çelik lama, helis yay, kapalı halka vb.

Yayın biçim değişimi, kü­çük bir cetvel ya da kadranla doğrudan ölçülür ve gereğinde büyütücü bir kaldı­raç sistemi kullanılabilir; genellikle, yayın özenle seçilmiş noktalarına, gerilme öl­çekleri yerleştirilir ve bunların elektrik di­rencinin değişimleri ölçülür; titreşen telli dinamometrelerde gerilme kuvvetini öl­çen gerilmiş bir telin çınlama frekansıdır.

Dinamometrelerin bir başka türünde de kuvvetlerin etkisi altındaki gereçlerde görülen piezoelektriklik, manyetik daralma, ışılesneklik gibi olaylara başvurulur. Buna karşılık söz konusu kuvvet, bilinen bir kuv­vetle (elektrodinamik, pnömatik) karşılaş­tırılarak da ölçülebilir. Burulmalı dinamo­metreler gerilen bir telin ya da sarmal bir yayın burulması sonucu kuvvet çiftini ölçer. Dinamometrik frenler (Prony freni) dö­nen bir makinenin devindirici etkisini so­ğurmayı ve elde edilen kuvvet çiftini ölçe­rek gücü hesaplamayı sağlar.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları