descartesin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

 

Descartesin hayatı

Fransız düşünü­rü ve matematikçisi (Touraine/La Ha­ye 1596-Stockholm 1650). 1606’da bir Cizvit Okulu olan La Fleche’e yazıldı. Burada sekiz yıl öğrenim gördü, kla­sik diller, matematik, mantık, metafi­zik, fizik ve ahlak okudu. Le Fleche öğreniminden sonraki yılları arayışla geçti. Müzikle ilgilendi, eskrim öğren­di, hatta eskrimle ilgili bir kitap yaz­maya girişti. Çocukluğundan başlaya­rak ruhunun gereksinmesi olan gerçeği öğrenmek amacıyla doğaya ve insan­lara yönelerek başka ülkeleri ve ulus­ları tanımak isteğiyle subay oldu, Hol­landa Ordusu’na katıldı (1618). İspan­ya’ya karşı savaşan Hollanda Ordusu’nda ve 1619’da başlayan 30 Yıl Savaşları’nda daha çok savaş gereçleri­nin mekaniğiyle ilgilendi, savaşçı ol­maktan çok savaşın izleyicisi oldu. Bu sırada gerçeğe ulaşma yolunu bulma­nın gerçeği elde etme oranında değerli olduğu düşüncesine vardı ve bu yolu araştırmaya başladı. Artık yöntem so­runu yaşamının tek kaygısı olmuştu. Sağlam bilgilere götüren yöntemi bulabilmek için İtalya’da Loretto’ya gidip hacı olma adağında bile bulundu. 10 Kasım 1619′ da Bavyera’da Tuna kıyı­sındaki Neuburg’da düşünürken, ken­dinden geçercesine bir coşkuya kapıl­dığım ve bir bilimin temellerini buldu­ğunu anlatır. Bu temeller insanın her türlü bilme etkinliğinde dayanılacak bilginin genel yöntemiydi. Yeni bul­duğu yönteme dayanarak düşüncelerini geliştirmeye başladı. 1621’de ordudan ayrıldı, Hollanda, Almanya ve İtal­ya’yı gezdi, sonra Paris’e döndü. Bura­da 3 yıl kaldı, kimi zaman köşesine çekilip çalışmalarına dalarak kimi za­man da tüm yaşamı boyunca en büyük dostu, felsefesinin yayılıp tanınmasın­da en çok katkısı olan Rahip Mersenne (1588-1648) ve çevresindekilerle birlikte oldu. 1629’da Hollanda’ya gitti ve çalışmalarını orada sürdürdü; din­sizlikle suçladı. Bu suçlamalar gerçek­ten zarar vermeye başladığı sırada, İs­veç Kraliçesi Christina’nın çağrılısı olarak 1649’da kraliçeye ders vermek üzere İsveç’in başkenti Stockholm’e gitti, beş ay sonra orada öldü.

 

Başlıca eserleri:

  • Aklın Yönetimi İçin Kurallar (Regulae ad Oirectionem îngenii) 1628;
  • Traite du Monde ou dela Lumiere (Dünya ya da Işık Üzerine İnceleme) 1633;
  • Yöntem Üzerine Ko­nuşmalar (Dis cours de la Methode) 1637;
  • Meditationes de Prima Philo- sophia (İlk Felsefe Üstüne Düşünce­ler) 1641; Principia Philosophia (Fel­sefenin İlkeleri) 1644;
  • Traite de l’Homme (İnsan Üzerine İnceleme) 1644;
  • les Passions de l’Ame (Ruhun Tutkuları) 1649;
  • ayrıca ölümünden sonra bir bölümü Ahlak Üzerine Mek­tuplar adıyla yayımlanan
  • les Lettres de Rene Descartes (1657).

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998