darülaceze hakkında kısa bilgi

 

Darülaceze

Düşkünlerevi. Darülaceze, İstanbul’da yoksullara yar­dım, bakım ve onları barındırma kurumu. 2 Şubat 1896’da hizmete girdi. Tesisleri Okmeydanı’nda geniş bir alan üzerindedir. Ça­lışamayacak kadar düşkün, her ırk, din, cins ve yaşta hastaların kuruma alınarak bakıl­ması amaçlanmıştı. Daha sonra isteyenlerin ücret karşılığında burada kalabilecekleri hükme bağlandı (1914). Yönetimi çeşitli devlet kurumlarına verildi ve sonunda bele­diyeye bırakıldı (1925). Günümüzde yapılar topluluğu ayrıntılı bir biçimde genişletilip çağdaşlaştırmıştır. Barınanların sayısı, orta­lama 700 dolayındadır. Hizmetler bağışlar­dan, mal varlıklarından ve belediye bütçe­sinden sağlanan gelirlerle yürütülmektedir.

 
kaynak:Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük -Milliyet Yayınları