çocuk hakları bildirgesi hakkında bilgi

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

  1. Çocuk, ırk, milliyet, mezhep düşüncesi gözetilme­den korunmalıdır.
  2. Çocuk, ailenin bir bireyi olması bakımından lâyık olduğu önem gereğince dikkat ve titizlikle bakılmalıdır.
  3. Çocuk, kendi beden, ruh ve ahlâk gelişimi için bütün olanaklardan yararlanması amacıyla hazırlanmalıdır.
  4. Acıkmış olan çocuk beslenmeli, hasta olan bakılmalı, özürlü olan yardım görmeli, uyumsuzluğa düşen desteklen­melidir.
  5. Felâket anlarında ilk defa çocukların imdadına koşuldır
  6. Çocuk, sosyal güvenlik ve sosyal refah gelişmele­rinden yararlanmalıdır. Kendisi; hayatını kazanması için ge­rektiği gibi yetiştirilmeli, her türlü sömürüye karşı korunma­lıdır.
  7. Çocuk, bütün eğilim ve yeteneklerini hemcinsleri­nin hizmetine sunabilmesini mümkün kılacak gerekli bir bi­linçle eğitilerek yetiştirilmelidir.

Yukarıdaki bildirinin bir diğer adı da Cenevre Bildirgesi’dir. Birçok ulus, bu bildiriye imza atmıştır. Bu bildiride­ki yazılanları yerine getirmek için çalışmaktadırlar.

Ülkemiz de bu bildirgeye imza atan ülkeler arasında­dır.

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK