Çatalhöyük Hakkında Kısa Bilgi

Çatalhöyük
Çatalhöyük

ÇATALHÖYÜK

Çatalhöyük, Konya’nın Çum­ra ilçesine bağlı Küçük köy yakınlarında höyük. MÖ 6250- 5400 yılları arasındaki Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait bir yerleşim merkeziydi. Buradaki ilk kazı 1961’de İngiliz Arkeolo­ji Enstitüsü’nden James Mellaart tarafından yapıldı.

Her biri 50 yıl sürdüğü sanılan 14 tabaka ortaya çıkarıldı. 350 m genişli­ğinde ve 600 m uzunluğunda olan höyük, ovadan 17 m yük­sekliktedir ve bütünüyle ortaya çıkarılamamıştır. Yine de bu yer­leşim merkezindeki insanların yaşamları ve sanatları üzerine ayrıntılı bilgi verebilecek dü­zeyde kalıntılar vardır.

VI. ta­bakadaki evler grup halindedir, iki odalı olan bu evlerin; büyük odalarında oturulduğu ve küçük odaların kiler olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Büyük odaların altındaki bölmelerden çıkan is­keletler, ölülerin odaların altına gömüldüğünü göstermektedir.

Evlerin duvarlarında çeşitli olay­ları betimleyen resimler vardır. Bulunan tahıl kalıntıları tarımın yapıldığını göstertmektedir

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991