çağdaş yaşamı destekleme derneği hakkında bilgi

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş yaşamı destekleme der­neği, Atatürk ilke ve devrimlerini koru­mak, geliştirerek ve bu yolla çağdaş in­sana, çağdaş topluma ulaşmak amacıy­la 1989’da kuruldu; giderek, çağdaşlaş­maya engel olan tüm konular ve çevre sorunu da amaçlar arasına alındı. Paneller, büyük yürüyüşler (Nisan 1990: laikliğe saygı; ekim 1990: Bahriye Üçok, yürüyüşleri), yarışmalar düzenleyen dernek kitaplar da yayımladı.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları