afet inan hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

AFET İNAN

Afet inan, tarihçi, öğretim üyesi (Selanik/Doyran 1908-Ankara 1985). Bur­sa Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdikten (1925) sonra Fransızca öğrenmek için Lozan’a gitti. İstanbul’a dönerek (1927) Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde öğrenim gördü. Ankara Musi­ki Muallim Mektebi’nde tarih ve yurt- bilgisi öğretmenliğine (1929), Ankara Kız Lisesi’ne atandı (1933). Türk Ta­rih Heyeti’nde görev aldı. Sırasıyla Türk Tarih Tetkik Cemiyeti (1931) ve Türk Tarih Kurumu (1935) adı alan kuruluşun 1 numaralı kurucu üyesi ol­du. Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nin Yakın Çağ ve Modern Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenim gördü; sosyoloji dok­toru oldu (1939). Dil ve Tarih Coğraf­ya Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı, doçent (1942) ve profesör (1950) oldu. Profesör olduktan sonra Ankara Fen Fakültesi, Hacettepe Üni­versitesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Harp Okulu’nda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi dersleri okuttu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Yönetim Kurulu’na seçildi. Türk Tarih Kurumu’nu temsil ettiği gibi Paris’teki genel kurul­lara da katıldı (1955-1979). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi Kürsüsü başkanlığından kendi isteğiy­le emekli oldu (1977). Atatürk devrim­lerinin özellikle kadın haklarının savu­nucusu, Türk Devrim Tarihi Kürsüsü’ nün kurucusu olan Afet İnan’ın, Türk uygarlığı ve devrim tarihi üzerine 50 kadar eseriyle çok sayıda makalesi ve araştırması vardır.

Başlıca eserleri:

 • Türk Tarihinin Ana Hatları (1930),
 • Türkiye Halkının Ant­ropolojik Karakterleri ve Türkiye Ta­rihi (1947),
 • Atatürk’ten Hatıralar (1950),
 • Türk Amirali Piri Reis’in Ha­yatı ve Eserleri (1954),
 • Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti (1956),
 • Mimar Koca Sinan (1956),
 • Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1959),
 • Atatürk’ ün Askerliğe Dair Eserleri (1959),
 • Atatürk et l’émancipation de la Fem­me (Atatürk ve Türk Kadınının öz­gürlüğe Kavuşması) (1963),
 • Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılma­sı (1964),
 • Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El Yazıları (1968),
 • Kayseri Gevher Nesi be Şifahiyesi (1969),
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi (1973),
 • Cumhuriye­tin 50. Yılı İçin Köylerimiz (1978),
 • Atatürk’ten Mektuplar, Atatürk’ün Vi­yana Karlsbat Hatıraları,
 • Atatürk Dö­neminde Ekonomi.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998