ayın evreleri hakkında bilgi

Ayın Evreleri

Ay güneşten aldığı ışığı her zaman aynı açıdan dünyamıza yansıtmaz. Bundan dolayı, hilâl, yarım daire, tam daire gibi değişik biçimlerde görünür ki, bunlara ayın evreleri denir.

Ay Kavuşum durumunda, yani güneş ile yerküre arasında bulunursa, yere karanlık yüzünü çevirmiş olur ve hiç görülmez. Bu­na yeniay evresi denir. Bu evrede Ay, gü­neşle birlikte batar. Bundan bir ya da iki gün sonra batıda Ayın aydınlanan kısmının bir parçası hilâl biçiminde görülür. Çünkü aydınlık olan yönünün büyük bir bölümü gö­rülme düzleminin arkasında kalmıştır. Bu­na ayça evresi denir. Bu durumda Ay, gü­neşten biraz sonra batar. Hilâlin uçları da­ima güneşin bulunduğu yerin ters yönüne doğrudur. Yeni aydan bir hafta sonra Ayın yarısı parlak görülür. Buna ilk dördün evresi denir. Bundan bir hafta sonra, güneş  dünyanın bir yanında, Ay öbür yanında bu­lunur ki, o zaman Ayın aydınlık kısmının ta­mamı yerden görülür. Bu duruma dolunay evresi denir. Yeni aydan dolunaya kadar ge­çen zaman içinde kuzey yarımküreden ba­kılırsa Ayın parlak kısmı sağ yarısında, gü­ney yarımküresinden bakılırsa, sol yarısında görülür.

Dolunaydan sonra aydınlık kısım gittikçe azalır ve Ayın tekrar, yarısı aydınlık görü­lür. Bu durumda Ayın doğu yarısı tamamen aydınlıktır. Buna son dördün evresi denir. Bundan sonra Ayın aydınlık yüzü gittikçe kü­çülerek doğu yanı hilâl şeklinde görünür (eski ay) ve son dördünden bir hafta sonra Ay tekrar yeniay evresine gelmiş olur. Dolunay­dan yeni aya kadar geçen süre içinde, kuzey yarımküreden bakılırsa. Ayın parlak kısmı sol yarısında ve güney yarımküresinden bakılır­sa, sağ yarısındadır.

İslâm dininde ve Arap takvimi kullanan ül­kelerde yeni aydan sonra gelen ilk günlerde hilâlin görülmesi önemlidir.

Çünkü Arabî ayların ve özellikle ramazan ayının başlangıcı birçok İslâm ülkelerinde hi­lâlin görülmesiyle belirtilir.

kaynak:Cumhuriyet Ansiklopedisi-1968 ARKIN KİTAPEVİ