Atomun Parçalanabileceğini İlk Bulan Alim Cabir Bin Hayyan Kimdir?

CABİR BİN HAYYAN

Ebu Musa Cabir Bin Hayyan
Ebu Musa Cabir Bin Hayyan

(Ebu Mûsâ – adıyla bilinir),

Fırat üzerinde Kufe’de do­ğan ve 800 yıllarında yaşayan Arap sim­yacı.

Ortaçağ simyacıları üzerinde büyük etkileri oldu. Metallerin başkalaşımını gös­terdi, ancak bunların oluşumunda gökci­simlerinin etkisini yadsıdı.

Sülfürik asit, nit­rik asit ve kral suyunu bulduğu sanılıyor; kurşun karbonatı hazırladı, arseniği ve an­timonu sülfürlerinden ayırdı; çeliğin, ku­maş ve deri boyasının yapımını, asetik asit elde etmek üzere sirkenin damıtılma­sını açıkladı.

Sayıları yüzleri aşan ve Grek bilimlerinin hemen hemen hepsini içeren kitaplarını Câbir’in tek başına yazdığı dü­şünülemez. Bir külliyat oluşturan yapıtla­rının kimya ile ilgili olanları adeta yeniden kaleme alınırcasına Summa perfectionis adıyla latinceye çevrilmiştir.

Bu yapıt bili­nen en eski kimya kitabıdır.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları