atlantis hakkında bilgi

atlantis hakkında bilgi

ATLANTİS

Atlas Okyanusu’nda Cebelitarık’ın batısında bir zamanlar var olduğu sanılan anakara. İlkçağ Yunan filozof ve yazarlarından Platon, Timaiso ve Kritias diyaloglarında, hiçbir kaynakta izine rastlanmayan kaybolan ülke Atlantis’ten söz ederler. Büyük bir ada ve çevresindeki takımadalar­dan oluşan bu anakara korkunç dep­remler sonucu yok olmuştur. Tanrılar yeryüzünü paylaşırken Atlantis, Poseidon’a verilmişti. Poseidon’un âşık ol­duğu yerli kızı Euenor’dan çok sayıda erkek çocuğu olmuştur. Poseidon ada­yı 10 bölgeye ayırmış, en büyük oğlu Atlas’ı tümünün kralı yapmıştır. Madenleriyle ünlü olan Atlantis, son dere­ce uygar ve güçlü bir ülke durumuna gelmiş, tüm Akdeniz ülkelerini ege­menliği altında toplamak istemiş; bu nedenle de Atina ile savaşa girişmiş, ancak bir gece şiddetli bir depremle haritadan silinmiştir. Platon’un yazdıkları dışında hiçbir ta­rihsel belge bulunmayışı nedeni düşsel bir ülke olduğu savı güçlenen Atlantis. daha sonraları Bacon, Rudbeck, Verdaguer. Hauptmann ve P. Benoit gibi yazarların eserleri yanında günümüzde pek çok bilimkurgu türün­den roman ve filme de konu olmakta­dır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998