atatürkün orman çiftliği hakkında bilgi

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Atatürk. Ankara’nın yakınında yemyeşil büyük bir çiftlik kurmayı düşünürken, bir yandan yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent yap­tığı İç Anadolu’nun bu çorak kentini güzelleştirmeyi, bir yandan da verimsiz topraklar üzerinde kurulacak bu tarım işletmesiyle hal­ka tarım alanında öncülük etmeyi amaçlıyordu. Bu amaçla.20 000 dönüm kadar bataklık, sazlık ve çorak bir araziyi sahibinden satın aldı; sonradan çevre köylerden alınan topraklarla çiftlik arazisi bugünkü büyüklüğüne getirildi (102 000 dönüm). 5 Mayıs 1925’te 2 traktörle işe başlanmış, bir yıl içinde işletme binaları tamamlana­rak ağaçlandırma ve sulama işlerine girişilmişti. Bu çalışmalar sonunda Ankara, Gazi Orman Çiftliği denilen modern bir işletmeye kavuşmuş oluyordu.

Atatürk, bu modern çiftliği 1937 yılında Hazine’ye bağışladı. Çift­lik Ziraat Vekâleti’ne geçti ve yönetimi Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’na verildi. Sonradan, 24 Mart 1950 tarih ve 5659 Sayılı ka­nunla, tüzel kişiliği olan bir kamu iktisadî teşebbüsü haline getirilerek Atatürk Orman Çiftliği adını aldı. Kurumun Ankara’da, çiftlik içinde altı temel bölümü (tarla kültürleri, bağ-bahçe, hayvancılık, ziraat sanatları, ihtimar sanatları, hayvanat bahçesi şubeleri), İstanbul’da da bir süt işletmesi var. Kurumun bira fabrikası 1939’da Tekel Bakanlığı’na devredildi; şarap ve meyve suyu fabrikası ile pastörize süt ve -süt -mamulleri fabrikası Ankara’nın hemen hemen tüm ihtiyacını karşılıyor.

  kaynak : Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi-1974 KAYNAK KİTAPLAR