Ana ve Ara Renkler nelerdir

Ana ve Ara Renkler nelerdir

Ana ve Ara Renkler

Renk çemberi dikkatlice incelendiği zaman, üç ana (esas) renk olduğu görülür. Bunlar SARI, KIRMIZI ve MAVİ renklerdir. Bu ana renklerin ikişer ikişer aynı ölçüde karışmasından meydana gelen renklere ara (yardımcı) renk denir. Bunlar da TURUNCU, YEŞİL ve MOR renklerdir.

ANA RENKLER
Kırmızı
Sarı
Mavi

ARA RENKLER
Turuncu
Yeşil
Mor
Yardımcı Renkler
Kırmızı +Sarı= Turuncu

Yardımcı Renkler
Sarı +Mavi= Yeşil
Yardımcı Renkler
Mavi +Kırmızı= Mor

Mavi ile mor rengin arasındaki yedinci renk lacivert, mavinin bir tonu olduğu için sınıflandırmaya konulmamaktadır.

Doğada bulunan bütün renkler yukarıda gördüğümüz ana renklerden doğar. Bunların arasında olmayan siyah ve beyaz şu şekilde meydana gelir. Bir cisim güneş ışığında depo olmuş renkleri, yansıtmayıp yutuyorsa SİYAH, eğer tümünü yansıtıyorsa BEYAZ olarak görünür.

Bir renge siyah yada beyaz katılırsa o rengin tonları elde edilir. Örneğin maviye biraz siyah katılırsa mavinin koyu tonu, beyaz katılırsa mavinin açık tonu elde edilir. Bu durumda mavi renk olarak kalmış fakat tonları değişmiştir. Siyah yada beyazla tonları değiştirilen renkler, kıymetlerinden kaybederler. Derinlik vermek için bu yola başvurarak yapılan resimlerin renklilikleri azalır. Bu nedenle siyah, beyaz ve bunların karışımından meydana gelen griler, renk olarak sayılmazlar.

Siyah +Beyaz= Gri

Ana renkler dediğimiz kırmızı, sarı, mavi kendi aralarında eşit ölçülerde karıştırıldığında, yardımcı renkler olan turuncu, yeşil, moru meydana getirdiğini gördük. Bu üç ana renk yine kendi aralarında bu kez de değişik ölçülerde karıştırılırsa güneş ışığında bulunan altı rengin sayısız dereceleri bulunur.

SARI+ÇOK MAVİ=KOYU YEŞİL
SARI+ÇOK KIRMIZI=KOYU TURUNCU
KIRMIZI+ÇOK SAR=AÇIK TURUNCU
KIRMIZI+ÇOK MAVİ=LACİVERT
MAVİ+ÇOK SARI=AÇIK YEŞİL
MAVİ+ÇOK KIRMIZI=ERGUVAN
SARI+AZ MAVİ=AÇIK YEŞİL
SARI+AZ KIRMIZI=AÇIK TURUNCU