alexander graham bellin hayatı ve buluşları hakkında bilgi

 

 

Alexander Grahambell,

İskoç kö­kenli  ABD’li fizikçi (İskoçya/Edin- burgh 1847-Kanada/Baddeck 1922). Edinburgh ve Londra’da anatomi ve fizyoloji öğrenimi gördü. Sağlığı bo­zulunca, 1870’te ailesiyle birlikte Kanada’ya göç ederek Brandford’a (Onta­rio) yerleşti. 1872’de Boston’a (ABD) giderek sağır ve dilsizlerin eğitimi için bir okul açtı. 1873’te Boston Üniversitesi’nde fizyoloji dersleri vermeye baş­ladı, ayrıca ses titreşimlerinin elektrik akımına dönüştürülmesiyle ilgili yo­ğun çalışmaları sonucunda, çağdaş te­lefonun temeli olan aygıtı gerçekleştir­di. Aygıtı, 1876’da Philadelphia’da açılan bir sergide açıklayınca, benzeri­ni kendilerinin yaptığını ileri sürenle­rin tepkileriyle karşılaştı. 1878’de Amerikan Bell Telephone Company adıyla bilinen telefon kurumunu kur­du. Sesle ilgili çalışmalarını bundan sonra da sürdürdü. Öteki buluşları ara­sında 1880’de yaptığı, ses titreşimleri­nin ışık etkisi aracılığıyla iletilmesini sağlayan ve günümüzdeki telsiz tele­fonun temelini oluşturan “fiotofon” ile 1887’de yaptığı ve ilk gramofon aygıtı olan “grafofo” da vardır. Bell bu ay­gıtla ses titreşimlerini ilk kez, balmumundan yapılmış bir plağa geçirmeyi başardı.

1880’de Fransız Hükümeti’nin “Volta Ödülü”nü aldı ve eline geçen parayla da Washington ‘da, sağır ve dilsizlerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü “Volta Enstitüsü”nü kurdu. Sesin ışık etkisiy­le iletimini sağlayan buluşu (fonofon ya da fonograf) uzun süre tıp alanında insan vücuduna giren metal parçaları­nın yerinin belirlenmesi amacı ile kul­lanıldı ve bu nedenle Heidelberg Üni­versitesi (Almanya) kendisine, fahri doktorluk unvanı verdi. 1882’de ABD yurttaşlığına geçti.

 

Başlıca eserleri;

  • Discovery and Invention (Keşif ve İcat) 1914;
  • Method of Teaching Language to a Very Young Coııgenitaly Deaf Child (Doğuştan Sağır Küçük Bir Çocuğa Konuşma öğretmenin Yöntemi) 1883.


kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998