ahmet hamdi tanpınarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi

AHMET HAMDİ TANPINAR

AHMET HAMDİ TANPINAR,

 

(1901-1962), şair ve yazar. İstan­bul’da önce Baytar Mektebi’ne, sonra da Edebiyat Fakültesine de­vam etti. Burada Yahya Kemal’in Öğrencisi oldu. İlk şiirleri 1921’de Dergah dergisinde yayımlandı. 1923’te fakülteyi bitirdikten sonra çeşitli illerde Lise edebiyat öğret­menliği yaptı. 1930-1932 yılların­da Ankara Gazi Terbiye En­stitüsünde, 1933’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde, edebiyat, sanat tarihi, estetik ve mitoloji der­sleri verdi. 1939’da 10 Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörl­üğüne getirildi.; 1942’de CHP’den Maraş milletvekili seçildi. 1946*da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği yaptı. 1948’dc yeniden Edebi­yat Fakültesindeki görevine döndü. Gerek şiirlerinde, gerekse öykü, roman ve denemelerinde özenli bir edebiyat anlayışı, im­gelerle süslü anlatım görülen Tanpınar, ölüm, özlem, zaman ve korku gibi temalar çevresinde yaşadığı dönemde yitmekte olan eski ile gelişmekte olan yeni de­ğerleri bir arada yansıttı.

 

Başlıca eserleri:

 Şiir:

  • Şiirler (1961).

Ro­man:

  • Huzur (1949),
  • Saatleri Ayar­lama Enstitüsü (1962),
  • Sahnenin Dışındakiler (1973).
  • Mahur Beste (1975)

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991