ahmet adnan saygun hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmet Adnan  SAYGUN,

(1907- 1991), besteci, özel müzik ders­leri aldı. 1928’de sınav kazana­rak müzik öğrenimi görmek üzere Fransa’daki Schola Cantorum adlı müzik okuluna gön­derildi. 1931’de Ankara Muallim Mektebi’nde armoni ve kontra punto dersleri verdi. 1934’de Riyaseti cumhur Flarmoni Orkes­trasını yönetti. 1936’da İstan­bul Belediye Konservatuarı’na öğretmen oldu. B61 Bartök ile Anadolu’da halk müziği derleme gezisi yaptı. 1939’da Halkevleri müfettişliğine getirilen Saygun, 1946’da Ankara Devlet Konservatuarı Komposizyon ve Model Müzik Bölümü yöneticisi oldu. 1973’dc istanbul Devlet Konservatuarı öğretim üyeliğine geti­rildi. 1948’de İnönü Armağanı, 1950’de Fransız hükümetinin Officer l’Académie Nişanı, 1958’de Jean Sibelius Beste Madalyası, 1979’da Çekoslovakya’nın Janaçek Nişanı. 1984’de Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi ödül­lerin verilmesinin yanı sıra 1971’de devlet sanatçısı, 1985′ de Sanatçı Profesör sanlarını aldı. Adnan Saygun, Türk Beş­leri adı verilen grubun üyesidir, destelerinde izlenimci ve ro­mantik özellikleri birleştirmesi­nin yanı sıra Türk halk ve klasik müziğinden yararlandı. Eserle­riyle Cumhuriyet Dönemi çok­sesli müziğinin başta gelen ad­larından biri oldu. M. H. Egelinin librettosuna dayanarak be­stelediği .özsoy Operası (1934) ilk Türk operası olarak önem taşır, öbür eserlerinden

 

BAŞLICA ESERLERİ:

  • Opera: Kerem (1948), Kör oğlu (1973).
  • Oratoryo: Yunus Emre (1946).
  • Senfoni: No: 1 (1953), No 3 (1960).

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991